Trenger du ekspertbistand til å håndtere sykefravær?

 

Vip24 er et nettbasert profil- og samtaleverktøy som kartlegger verdier, interesser og personlige preferanser i jobb, studier og livet generelt. Dette med mål om å se muligheter, styrker og friskfaktorer, samt fremme motivasjon, mestring og engasjement. Vip24-programmet fokuserer på positiv psykologi og løft-metoder og skal sikre bruker å forstå balansen i 24-timers mennesket for å øke egen robusthet til å takle små og store utfordringer eller ulike overgangsfaser i livet.

I kombinasjon med narrativ veiledningsmetode gir vip24 et helhetlig bilde og forståelse av hva som kan fremme jobb-match og en meningsfull hverdag. Det helsefremmende fokuset gir mulighet til å forstå egen livsmestring.

 

 

Ta kontakt for en uforpliktende prat

Kjersti Kvernrød
bedriftsrådgiver
976 73 699
kjersti.kvernrod@escala.no

 

 

 

Tilbake til Karriereveiledning