Et team er mer enn kollegaer som jobber sammen i en gruppe mot felles mål. Et team er en gruppe mennesker som samarbeider, diskuterer og utnytter hver enkeltes kompetanse slik at de skaper mer enn hva de ville prestert individuelt. Et effektivt team har god rolleforståelse, åpenhet, respekt for hver enkeltes bidrag, skaper gode resultater og løser utfordringer sammen. Vi ser ofte at utfordringer i arbeidshverdagen begrenser effektivitet og måloppnåelse.

Velfungerende team er ofte både effektive og lønnsomme for bedriften, og som regel et resultat av bevisst ledelse. Det å skape gode team krever kompetanse og erfaring fra de viktigste elementene i en teamutviklingsprosess.

Teamutvikling passer for ledergrupper, styrer, prosjektgrupper, faste arbeidsgrupper og/eller avdelinger både når du står foran etablering av nye team, og når du vil videreutvikle et eksisterende team.

Slik hjelper vi dere med utviklingen av effektive team:

  • Samtale med leder for å konkretisere en bestilling for prosessen
  • Bruk av kartleggingsverktøy hjelper det enkelte teammedlem å se både seg selv og de andre teammedlemmene med nye øyne
  • Teamets samlede profil viser styrker og utfordringer og bidrar til å klargjøre ressurser og muligheter
  • Reelle og potensielle fallgruver for effektivt samarbeid, prosess og måloppnåelse synliggjøres og snakkes om
  • Escala følger opp teamet over en avtalt periode og med avtalt frekvens
  • Teamet setter egne mål

Teamutvikling kan kombineres med våre andre tjenester, som for eksempel lederutvikling eller medarbeiderutvikling.

Vi benytter Everything DiSC® fra Wiley eller VIP 24 som prosessverktøy.

 

Ta kontakt med:

Kjersti Kvernrød
bedriftsrådgiver
976 73 699