Team – det viktigste konkurransefortrinnet!

 

Er du leder og opptatt av teamprestasjoner?

Mange virksomheter – innen både privat og offentlig sektor – er avhengig av velfungerende team for å kunne prestere, utvikle seg og ha en fremtid. Dette skyldes bl.a. en kombinasjon av økning i antall oppgaver som skal løses, resultatkrav som stilles, tidspress og alle de utfordringene som er knyttet til det å løse stadig mer komplekse oppdrag kun på individuell basis. En konsekvens av denne utviklingen er at svært mange deltar i flere team, og at mangfoldet av team stadig utvides. Mange virksomheter definerer også evnen til å arbeide i team som en del av nødvendig endringskompetanse, bl.a. i forbindelse med innovasjonsarbeid. Teamarbeid har derfor utviklet seg til å bli en ferdighet som er svært viktig for de fleste virksomheter. Du kjenner deg kanskje igjen?

I et velfungerende team, skapes mere sammen enn det som ofte er mulig på individuell basis.

Faktorer som kjennetegner velfungerende team er gjerne;

 • åpenhet og tillit blant teammedlemmer og teamleder
 • håndtering av konflikter eller uenighet på en måte som bidrar til teamets utvikling
 • en tilbakemeldingskultur som gir læring
 • innsikt og forståelse for hvordan den enkeltes adferd og kommunikasjon virker inn på andre i teamet i ulike situasjoner
 • felles målforståelse og engasjement for å skape resultater

 

Utbytte ved teamutvikling:
-for virksomheten:

 • Velfungerende team er et konkurransefortrinn – vanskelig å kopiere
 • Bidrar til innovasjon
 • Robusthet ved endringer i rammevilkår og oppgaver
 • Økt lønnsomhet gjennom bedre ressursutnyttelse

 

– for teamet:

 • Prestasjonsutvikling gjennom økt trivsel
 • Anerkjennelse
 • Rekruttering gjennom omdømme

 

– for det enkelte teammedlem:

 • Bedre kommunikasjon og trivsel, hvor man har god rolleforståelse og
  jobber konstruktivt mot felles mål gjennom å hjelpe
  hverandre til å bli bedre

 

– for teamleder

 • Bedre ressursutnyttelse og resultatoppnåelse
 • Lettere oppfølging av teamet
 • Lykkes på flere plan som teamleder
 • Lykkes ved å prestere gjennom teamet
 • Anerkjennelse

 

I Escala har vi rådgivere med høy kompetanse og mange års erfaring knyttet til teamutvikling, innen både privat og offentlig sektor. Vi hjelper både nye team, etablerte team eller team i endring – med gjennomføring av hele teamutviklingsprosessen.

Vi benytter internasjonalt anerkjente verktøy og metoder, som gjør teamet lettere i stand til å arbeide målrettet innen de ulike utviklingsfasene det befinner seg i.
I tillegg gir verktøyene både teammedlemmer og teamledere den nødvendige støtte og struktur for oppfølging i prosessen.
Trenger du hjelp for å komme videre med teamutvikling? Kontakt oss for en uforpliktende samtale rundt løsninger knyttet til dine behov.

 

 

 

 

Kontakt vår bedriftsrådgiver

 

Arild Berg
Bedriftsrådgiver
488 95 655
arild.berg@escala.no

 

Vi tar gjerne et uforpliktende møte for å diskutere behov og løsningsforslag for teamutvikling.

Kontakt oss uten forpliktelser

  Jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger i forbindelse med innsending av skjema. Jeg er kjent med at samtykket kan trekkes tilbake når som helst.
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.