Trenger du ekspertbistand til å håndtere sykefravær?

Ekspertbistand er sykefraværsoppfølging satt i system. Dette er et tilbud til arbeidsgivere som har sykmeldte ansatte, eller ansatte som står i fare for å bli sykmeldt og/eller som har gjentatte sykmeldinger. Det er arbeidsgiver som må ta kontakt med Escala for å sette i gang ekspertbistand. Vi kan også bistå arbeidsgiver med søknaden som skal godkjennes av NAV.

Prosessen

Ekspertbistand har en varighet på ca 8–10 uker, og starter med et informasjonsmøte med arbeidsgiver og arbeidstaker. Dette er grunnlaget for en bestilling og det blir deretter utarbeidet en gjennomføringsplan og en samarbeidsavtale. Vi benytter bla kartleggingsverktøyet VIP 24 som står for: Verdier, Interesser og Preferanser 24 timer.

Videre består prosessen av:

  • Oppfølging og veiledning
  • Kartlegging og bevisstgjøring av jobbressurser og muligheter
  • Fokus på 24 timers-mennesket, kartlegging av energilekkasjer og arbeidsglede
  • Sluttmøte og skriftlig rapport med konkrete anbefalinger for veien videre

Sykefravær koster

«Om en ansatt har en årsinntekt på 600 000,-og er sykmeldt i 1 år, er arbeidsgivers kostnad 255.314,- Dette utgjør en kostnadsandel på 31,5 %. Jo høyere lønn, jo høyere kostnadsandel for arbeidsgiver»
Sitat fra SINTEF rapport, 2018.

Å være sykmeldt over tid er en stor belastning for arbeidstaker og for arbeidsgiver. Escala tilbyr veiledning fra profesjonelle veiledere, en god prosess, og en skriftlig rapport som inneholder konkrete anbefalinger for veien videre. Det er også muligheter til å søke om tilskudd fra NAV Arbeidslivssenter om det er dokumentert at bedriftsinterne tiltak og andre offentlige støtteordninger er vurdert eller utprøvd. Det er en forutsetning at arbeidsgiver, NAV Arbeidslivssenter og den enkelte arbeidstaker er enige om at det er hensiktsmessig med ekspertbistand fra Escala for å finne løsninger.

 

Ta kontakt for en uforpliktende prat

Kjersti Kvernrød
bedriftsrådgiver
976 73 699
kjersti.kvernrod@escala.no