Trenger du ekspertbistand til å håndtere sykefravær?

Hva er ekspertbistand?

Ekspertbistand er en målrettet form for sykefraværsoppfølging for å forebygge og redusere fraværet.
Ekspertbistand er tilgjengelig for alle virksomheter innen privat og offentlig sektor.
Vi hjelper deg – uten kostnad! Tjenesten finansieres av NAV.

Det kan omfatte:

 • Samtaler med sykmeldt og leder
 • Møter med for eksempel NAV, fastlege, psykolog o.l.
 • Motivasjon, muligheter og mestringsstrategier
 • Kartlegging med Vip24-programmet, som står for verdier, interesser og preferanser 24 timer i døgnet, med tilhørende rapport.
 • Praktisk arbeidsutprøving etter behov hos egen eller annen arbeidsgiver.
 • Utforske og legge planer for tiltak som sikrer fortsatt jobbaktivitet.
 • Stillingens oppgaveinnhold, ansvarsområder og resultatkrav.
 • Arbeidstakers rolle og kompetanse
 • Rådgivning relatert til vanskelige områder
 • Tilretteleggingsmuligheter på arbeidsplassen
 • Konklusjon og tiltaksplan oppsummeres i en sluttrapport.

 

For arbeidsgiver:

 • Har du ansvar for å følge opp sykmeldte?
 • Har du ansatte med langvarig eller gjentagende sykefravær?
 • Syns du det kan være utfordrende å gjennomføre en god sykefraværsoppfølging?
 • Er du usikker på regelverket knyttet til sykefraværsoppfølging?
 • Kjenner du de ulike mulighetene som finnes?

 

Utbytte for arbeidsgiver:

 • Redusere sykefraværet = mer lønnsom drift. En dag med sykefravær koster ca 3000,- avhengig av bransje, rolle og produksjonstap
 • Godt omdømme gjennom profesjonell ivaretagelse av ansatte som er sykmeldt
 • Raskere avklaringer og løsninger på sykefraværet
 • Handlingsplan – sluttrapport som beskriver årsak til sykefraværet og forslag til konkrete tiltak for veien videre.

 

For arbeidstaker

 • Er du sykemeldt ofte eller over lang tid?
 • Er du usikker på hvilke muligheter som finnes?

 

Utbytte for arbeidstaker:

 • Få selvinnsikt om egen situasjon og forståelse for veien videre
 • Få innsikt i personlige motivasjonsfaktorer og jobbressurser
 • Veiledning for å finne frem til aktuelle arbeidsoppgaver eller roller
 • Veiledning for å finne strategier for å fungere i jobb til tross for sykdom /skade.
 • Få forståelse for muligheter hos egen eller annen arbeidsgiver, kanskje har du et ønske om å skifte yrkesretning eller ta mer utdannelse?
 • Få veiledning i kommunikasjon med leder
 • Oppfølging av nøytral veileder under full konfidensialitet for best mulig åpenhet og refleksjon.
 • Handlingsplan – sluttrapport som beskriver årsak til sykefraværet og forslag til konkrete tiltak for veien videre.

 

Hvem gir ekspertbistand?

Eksperten er en veileder med offentlig godkjent utdannelse eller autorisasjon innen sitt område, eksperten kan for eksempel være ergoterapeut, psykiatrisk sykepleier, karriereveileder eller fysioterapeut og har lang erfaring innen sykefraværsoppfølging.

 

Hva sier arbeidstaker om gjennomført ekspertbistand?

 • «Jeg er glad for muligheten til å sortere, være ærlig med meg selv og avklare behov for endring. Det oppleves som en lettelse å ha kommet frem til behov for reorientering av yrkesvalg. Jeg hadde ikke klart dette på egen hånd, og er veldig glad for muligheten gjennom ekspertbistand»
 • «Jeg fikk ny innsikt om meg selv, ved hjelp av VIP 24 – kartlegging og veiledning, og klarte underveis i prosessen å forstå hva jeg måtte jobbe med for å komme tilbake til arbeid.»

 

Hva sier arbeidsgiver om gjennomført ekspertbistand?

 • «Vi hadde aldri kommet frem til en løsning uten ekspertbistand, nå fant vi en løsning som både arbeidsgiver og arbeidstaker er fornøyd med. Arbeidstaker går ned i stilling, da helseutfordringer ikke er forenelig med arbeid i 100 % stilling»
 • «Etter flere år med høyt sykefravær, tilrettelegging og tilpasninger, benyttet vi ekspertbistand fra Escala, noe som bidro til at det kom frem ny informasjon i saken, og at sykefraværet ble løst ved endring av rolle og ansvarsområder for arbeidstaker»

 

 

Hva hjelper Escala med:

Er du arbeidstaker eller arbeidsgiver kan du ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om ekspertbistand. Vi bistår deg fra A til Å. Her er mer informasjon og link til søknadsskjema Tilskudd til ekspertbistand – nav.no

 

Kontakt vår bedriftsrådgiver

Kjersti Kvernrød
mob 97673699
kjersti.kvernrod@escala.no

Eller ta kontakt på skjema under.

Kontakt oss uten forpliktelser

  Jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger i forbindelse med innsending av skjema. Jeg er kjent med at samtykket kan trekkes tilbake når som helst.
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.