Endring og omstilling

Trenger dere en støttespiller?

Endring og omstilling stiller store krav til ledelse, medarbeiderkompetanse og endringsvillighet.

Vi er din samarbeidspartner og kan levere ulike tjenester i en omstillingsprosess innen:

  • Ledelse og HR for å skreddersy en god omstillingsprosess, både med tanke på regelverk og endring i oppgaver/miljø
  • Karriereveiledning for medarbeidere som blir nødt til å skifte retning
  • Nedbemanning, menneskelig og juridisk rådgivning
  • Seniorprogram
  • Selvledelse i en endringsprosess
  • Arbeidsmiljøundersøkelse og tiltak

Vil du vite mer om vårt tilbud til bedrifter i endring?

Ta kontakt med:

Gunvor Østgaard
bedriftsrådgiver
459 55 792
gunvor.ostgaard@escala.no