Vi henter ut potensialet i mennesker på jobb

Escala er totalleverandør av HR- og karrieretjenester, og utgjør et selvstendig forretningsområde innenfor Prima-konsernet. Våre ansatte har bred kunnskap og kompetanse innen HR, prosessledelse, sykefraværsoppfølging, karriereveiledning og integrering i arbeidslivet for personer med sammensatte behov. Escala tilbyr tjenester innen:

  • Teamutvikling
  • Kompetanseutvikling
  • Ekspertbistand ved sykefravær
  • Arbeid og inkludering
  • Karriereveiledning

I tillegg er vi tilbyder av ulike kurs og tjenester for NAV.

Escala har i tillegg til hovedkontoret på Heimdal avdelingskontor  på følgende steder: Røros, Oppdal, Brekstad, Rissa, Åfjord, Melhus og Sorgenfriveien.

Prima-konsernet er Trøndelags største arbeids- og inkluderingsbedrift, og eies av Trondheim kommune og Trondheim Røde Kors. Konsernet omsatte for 130 mill i 2019 og har 132 ansatte.

Våre verdier er respekt, arbeidsglede, kompetanse og utvikling