Offentlige anskaffelser (NAV)

Labyrinten

Mestringstilbud til personer med psykiske helseproblemer
Les mer

Oppfølging

For deg som er arbeidsledig eller sykemeldt og vil i jobb
Les mer

AMO-kurs: Veien til arbeid

For ledige arbeidssøkere med behov for kvalifisering, motivasjon og avklaring av jobbønsker
Les mer

 

Ta kontakt med:

Kjersti Kvernrød
bedriftsrådgiver
976 73 699