Leder- og teamutvikling

Dagens medarbeidere ønsker i større grad å arbeide i organisasjoner der de får faglige utfordringer og selvstendighet. Systematisk medarbeiderutvikling er derfor viktig, både for å beholde medarbeidere og for å gjøre bedriften mer attraktiv som arbeidsgiver for potensielle medarbeidere.

Å lede mennesker i dagens arbeidsliv er komplekst og når utfordringer oppstår kan det oppleves krevende og belastende både for arbeidstakere og arbeidsgivere. God ledelse og håndtering av sykefravær og endringsprosesser er avgjørende for å opprettholde produktivitet, sikre virksomhetens attraktivitet, og skape et godt og stabilt arbeidsmiljø.

Vi bistår og tilbyr tjenester til både ledere og medarbeidere innen:

  • Lederstøtte/Coaching
  • Oppfølging i sykefravær
  • Bistand til konflikthåndtering
  • HR-støtte
  • Arbeidsmiljøundersøkelser og prosesser for å bedre miljø
  • Arbeidsrolle og medarbeiderutvikling

Ta kontakt med:

Kjersti Kvernrød
bedriftsrådgiver
976 73 699