I Escala tenker vi at ledelse i et norsk og fremtidsrettet perspektiv handler om å nå mål gjennom tett dialog og samarbeid med andre. Dette stiller en rekke krav til leders innsikt om egen adferd, forståelse for andre mennesker og kunnskap om hvordan egen lederadferd virker inn på andre i møte med både det interne og eksterne miljø. I Escala hjelper vi ledere til å lykkes med å nå sine mål og til å få en bedre hverdag, gjennom praktisk trening på adferd ved bruk av forskningsbaserte modeller og verktøy.

 

Hva gjør vi?

Vårt overordnede mål er å styrke den enkeltes muligheter i arbeidslivet og utvikle virksomheters menneskelig ressurser. Vårt lederutviklingskonsept retter seg mot enkelt-ledere, lederteam og ledergrupper der målet er å styrke den enkelte leder gjennom tilførsel av kunnskap og ferdigheter innen soft skills.
Vi erfarer at mange ledere i aldersgruppen 50+ er på søken etter nye muligheter og gjerne ønsker å ta nye veivalg. I den forbindelse tilbyr vi karriereveiledning der formålet er å avklare interesser og forutsetninger for jobbskifte samt være en samtalepartner m.h.t. videre handlingsplan for å oppnå endring.

 

Hvem er vi?

Våre rådgivere har mange års erfaring knyttet til arbeide med ansatte og ledere innen både privat og offentlig sektor.
Vi kjenner hverdagen til ledere i tillegg til å ha egen ledererfaring. Vi har videre et stort ledernettverk både lokalt og nasjonalt noe som gjør at vi hele tiden er tett på behov og endringer som er knyttet til rollen som leder.
Våre rådgiver er sertifiserte på anerkjente verktøy som benyttes både nasjonalt og internasjonalt i forbindelse med lederutvikling. Vi benytter videre robuste verktøy og metoder som gir lederen støtte i alle faser en virksomhet er i.

 

Hvordan gjør vi det?

Av respekt for den tid det faktisk tar å oppnå utvikling som leder tenker vi prosess fremfor kurs i vår tilnærming:

 1. Behovskartlegging
 2. Valg av løsning/metodetilnærming
 3. Handlingsplan
 4. Oppfølging

Behovet for lederutvikling og støtte varierer men typisk handler det om:

 • selvinnsikt som leder
 • forstå hvordan en er som leder og hvordan en virker inn på andre -Ledelse i 1-1 relasjon
 • ulike mennesker trenger ulike ledelsestilnærminger for å yte best mulig
 • å lede flere eller mange mot et overordnet målbilde
 • etablere målbilde, oppnå tilslutning til målbildet og gjennomføring for å nå mål
 • støtte til kompetanseløft i virksomheten innen digitale ferdigheter og kommunikasjon
 • støtte i form av ekspertbistand i forbindelse med sykefraværsoppfølging

 

Hvorfor lederutvikling med fokus på adferd og kommunikasjon?


Eksempler på utbytte for leder

 • styrke egen adferd og kommunikasjon som understøtter virksomhetens visjon og verdier
 • skaper resultater gjennom rett adferd og kommunikasjon i møte med kolleger/ansatte - selvinnsikt om egne styrker og adferdstilbøyeligheter i ulike jobbsituasjoner – mestring
 • tilpasset og formålstjenlig adferd i møte med det interne og eksterne miljø. - relasjonsledelse i praksis
 • forebygger konflikter
 • håndtere endringskommunikasjon

Eksempler på overordnet nytteverdi for virksomhet

 • etablering av visjon/overordnet målbilde
 • implementering av verdier
 • måloppnåelser
 • høyere score på medarbeiderundersøkelser og KTI
 • lavere sykefravær
 • lavere turn-over
 • omdømme i markedet
 • foretrukken arbeidsplass ved rekruttering av nyansatte - lettere gjennomføring av endringer
 • rom for innovasjon

 

Veien videre …

Vi tar gjerne et uforpliktende møte for å diskuter behov og løsningsforslag for lederutvikling eller lederstøtte.

 

Kontakt oss uten forpliktelser

  Jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger i forbindelse med innsending av skjema. Jeg er kjent med at samtykket kan trekkes tilbake når som helst.
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

 

Kontaktpersoner:

Kjersti Kvernrød
Bedriftsrådgiver
97673699
kjersti.kvernrod@escala.no

Arild Berg
Bedriftsrådgiver
48895655
arild.berg@escala.no