Lederutvikling

Medarbeiderutvikling

Lederutvikling

God ledelse og håndtering av sykefravær og endringsprosesser er avgjørende for å opprettholde produktivitet, sikre virksomhetens attraktivitet og skape et godt og stabilt arbeidsmiljø. Escala tilbyr lederutvikling for ledere som ønsker å utvikle seg i lederrollen, eller som trenger en sparringspartner for å diskutere utfordringer som oppstår i arbeidshverdagen.
Lederutvikling skreddersys etter leders behov basert på utfordringer i arbeidshverdagen og i forhold til lederferdigheter. En lederutviklingsprosess starter gjerne med en inngående prat med leder for å bli kjent med virksomheten, kartlegge behov, forutsetninger og målsetting for en endring. Deretter identifiseres og gjennomføres tiltak. Prosessen avsluttes med en evaluering og en konkret plan for «veien videre»

Vi tilpasser utviklingsprosessen til både organisasjon, individ og gruppenivå, og benytter Everything DiSC fra Wiley som prosessverktøy.

Medarbeiderutvikling

Dagens medarbeidere ønsker i større grad å arbeide i organisasjoner der de får faglige utfordringer og selvstendighet. Systematisk medarbeiderutvikling er derfor viktig for virksomheten, både for å framstå som en attraktiv arbeidsgiver og for å beholde og utvikle talenter. Escala tilbyr rådgivning og veiledning til ledere eller medarbeidere som har behov for videreutvikling eller som har behov for faglig påfyll i sin rolle.
Utviklingsprosesser kan være knyttet til strategiske målsettinger, psykososiale forhold, fysiske forhold og / eller organisatoriske forhold. Målet med medarbeiderutvikling er å øke trivsel, effektiviteten og kvaliteten på arbeidet som utføres, samt forbedre arbeidsmiljø og bidra til systematisk jobbing mot organisasjonens mål. Prosessen starter med bestilling fra leder/medarbeider, deretter individuelle samtaler med fokus på konkrete tiltak og ønsket utbytte.

Vi tilpasser utviklingsprosessen til både organisasjon, individ og gruppenivå, og benytter Everything DiSC® fra Wiley eller VIP 24 som prosessverktøy.

 

Ta kontakt med:

Kjersti Kvernrød
bedriftsrådgiver
976 73 699
kjersti.kvernrod@escala.no