Beskrivelse

Vi tilbyr ulike aktiviteter som skal gi opplevelse av mestring og motivasjon til å endre egen situasjon. Gjennom ulike sosiale, praktiske og opplevelsesbaserte aktiviteter, håper vi å gi brukeren innsikt, kompetanse og trygghet for å komme seg i arbeid, bedre sin psykiske helse og/eller gjøre andre viktige endringer for å bedre egen livskvalitet. Gjennom deltakelse i aktivitetene ønsker vi at brukerne skal få arbeidstrening, sosial trening, økt innsikt om egne ressurser og ferdigheter samt bygge nettverk.

Brukere kan også delta i tiltak, behandling og aktivitet avtalt med våre samarbeidspartnere, eks. Trondheim kommune, NAV eller andre.
Tilbudet driftes av Escala i samarbeid med Trondheim Røde Kors.

Hovedmål

Målsettingen med tilbudet er å bidra til at brukerne kan komme ut i arbeid. Vi vil bruke mestring av aktiviteter som kan bidra til å nå målet, individuelle målsettinger skal defineres av den enkelte, ref. brukermedvirkning gjennom bruk av individuell aktivitetsplan. Tilbudet skal også bidra til å styrke brukerens psykiske helse og livskvalitet.

Du kan laste ned brosjyre her: 2019 aktivitetstilbud Labyrinten


Timeplan uke 40

Vi tilbyr alltid veiledning og enesamtaler med hensyn til veien videre, muligheten til å delta på fredager i mindfulness og stresshåndtering kl.9.30, yoga kl.10.30


Fakta om LABYRINTEN

Åpent for personer mellom 18 og 35 år med psykiske helseproblemer som er ute av arbeidsmarkedet og ønsker å komme i arbeid.

 • Dette er et frivillig tilbud som Escala driver for Trondheim komune
 • Drives I samarbeid med Trondheim Røde Kors og aktivitetsmuligheter via deres allerede eksisterende aktiviteter, frivillighet og kurs
 • Aktivitetene skal gi mening og mestringsopplevelse av at egne ferdigheter kan overføres til å kunne lykkes i, og mestre overgangen til arbeid
 • Gjennom deltakelse i aktiviteter ønsker vi at personene skal få sosial trening samt bygge nettverk
 • Prosjektet har tilholdssted i Sorgenfriveien 9, 4 etg.
 • To veiledere jobber fast i 60% stilling hver og er tilgjengelig mandag, onsdag og Torsdag, Åpningstid er kl. 10-14
 • Veilederne legger opp til ulike aktiviteter og kurs
 • Deltakerne kan benytte seg av tilbudet inntil 1 år
 • Karriereveiledning – finne en retning mot jobb/studie
 • Oppfølging i forhold til oppmøte med ringeavtaler og møteavtaler
 • Aktiv brukermedvirkning i aktivitetene
 • Sosialt treffsted med frokost/lunsj, dagens aviser og PC tilgjengelighet.
 • Oversikt over andre aktivitetstilbud I Trondheim kommune innen forskjellige områder
 • Ingen kostnader for deltakelse i aktivitetene
 • Må dekke skysskostnader selv
 • Tilbud om oppstartsmøte med eller uten kontaktperson
 • Samarbeid og overgang til arbeidsmarkedstiltak eller jobb
 • Deltakerne kan også delta i tiltak, behandling og aktivitet avtalt med våre samarbeidspartnere, eks. Trondheim kommune, NAV eller andre
 • Tilbudet tilbyr gruppeaktiviteter som skal tilpasses målgruppen, samt at vi vektlegger individuell oppfølging av den enkelte


Kontaktinfo

Børge Andersen
459 55 764
borge.andersen@escala.no

Helle Auranaune
465 36 645
helle.auranaune@escala.no