Labyrinten

Aktivitet – Mestring – Arbeid

Trondheim Kommune iverksetter et aktivitets- og mestringstilbud til personer med psykiske helseproblemer. Tilbudet er for personer mellom 18 og 35 år som er ute av arbeidsmarkedet og ønsker å komme i arbeid.

Sted
Sorgenfriveien 9
4. etg
7037 Trondheim

Beskrivelse
Tilbudet driftes av Escala Karriere i samarbeid med Trondheim Røde Kors.

Vi tilbyr ulike aktiviteter som skal gi opplevelse av mestring og motivasjon til å endre egen situasjon. Gjennom ulike sosiale, praktiske og opplevelsesbaserte aktiviteter, håper vi å gi brukeren innsikt, kompetanse og trygghet for å komme seg i arbeid, bedre sin psykiske helse og/eller gjøre andre viktige endringer for å bedre egen livskvalitet. Gjennom deltakelse i aktivitetene ønsker vi at brukerne skal få arbeidstrening, sosial trening, økt innsikt om egne ressurser og ferdigheter samt bygge nettverk.

Brukere kan også delta i tiltak, behandling og aktivitet avtalt med våre samarbeidspartnere, eks. Trondheim kommune, NAV eller andre.

Hovedmål
Målsettingen med tilbudet er å bidra til at brukerne kan komme ut i arbeid. Vi vil bruke mestring av aktiviteter som kan bidra til å nå målet. Individuelle målsettinger skal defineres av den enkelte, ref. brukermedvirkning gjennom bruk av individuell aktivitetsplan. Tilbudet skal også bidra til å styrke brukerens psykiske helse og livskvalitet.

Kontaktinfo
Shereen Khachik        tlf: 913 01 046            shereen.khachik@escala.no
Maya Blomstrøm       tlf: 948 45 141             maya.blomstrom@escala.no

Vi ønsker velkommen til en uformell prat!

 

Brosjyre

Labyrinten