Kompetansepluss

Trenger dine ansatte kompetanseutvikling?

Kompetansepluss er en tilskuddsordning, forvaltet av Kompetanse Norge, hvor bedrifter og frivillige organisasjoner kan søke om midler for å kurse sine ansatte. Dette er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk for at voksne skal få den nødvendige kompetansen og muligheten til å mestre krav og omstillinger i arbeidslivet.

I hovedsak er målgruppen for kompetansepluss voksne mennesker med en kort formell utdannelse, slik at de skal kunne være med på utviklingen og stå bedre rustet i arbeidslivet. Her får man opplæring i grunnleggende ferdigheter som for eksempel lesing, skriving, regning, muntlig, ikt, norsk eller samisk.

Escala er tilbyder av Kompetansepluss og vil være med bedriften gjennom hele prosessen fra start til slutt. Sammen med dere kartlegger vi hvilke behov for kompetanseutvikling som er nødvendig, og skriver og sender inn søknaden. Kursene vil bli tilrettelagt etter behov og målsetting for deres ansatte og gjennomføres enten på bedriftens lokasjon eller i Escala sine lokaler, av kompetente og engasjerte lærere. Escala følger opp gjennom hele prosessen, evaluerer og leverer en ferdig rapport når kursene er gjennomført.

Det er flere positive effekter ved å øke kompetansen hos ansatte. Her er noen eksempler på hva din bedrift kan oppnå:

  • Flere ansatte blir rustet til å ta fagbrev eller fagopplæring
  • Færre feil og mindre svinn
  • Bedre rapportering
  • Bedre forståelse av instrukser og rutiner
  • Mer selvgående og motiverte ansatte
  • Smidigere drift og bedre kundeservice

Mange erfarer at det å arbeide sammen mot et felles mål, bidrar til et godt og stabilt arbeidsmiljø.

Du kan lese mer om Kompetansepluss på Kompetanse Norge sin hjemmeside.

Kontakt oss uten forpliktelser

    Jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger i forbindelse med innsending av skjema. Jeg er kjent med at samtykket kan trekkes tilbake når som helst.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Kontaktpersoner:

Kjersti Kvernrød
Bedriftsrådgiver
97673699
kjersti.kvernrod@escala.no

Arild Berg
Bedriftsrådgiver
48895655
arild.berg@escala.no