Kompetansepluss

Kompetansepluss er en tilskuddsordning, forvaltet av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, hvor Escala Bedriftsutvikling søker om midler for å kurse dine ansatte.

Dette er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk for at voksne skal få den nødvendige kompetansen og muligheten til å mestre krav og omstillinger i arbeidslivet.

Her får man opplæring i grunnleggende ferdigheter som for eksempel lesing, skriving, regning, muntlig, digitale ferdigheter eller norskopplæring. I praksis kan dette for eksempel bety opplæring i:

 • Microsoft 365 (For eksempel SharePoint, Teams, Outlook, Excel, Word).
 • Skrive rapporter og avvik, lese og forstå rutinebeskrivelser og tekster
 • Muntlig og skriftlig kommunikasjon med kunder og kolleger
 • Teknikker som fremmer godt samarbeid og forståelse for hverandre

Etter behovsanalyse, skreddersys kursene til virksomhetens og de ansattes behov.

Det er flere positive effekter ved å øke kompetansen hos ansatte. Her er noen eksempler på hva din virksomhet kan oppnå:

 • Flere ansatte blir rustet til å ta fagbrev eller fagopplæring
 • Færre feil og misforståelser
 • Bedre rapportering og økt effektivitet
 • Bedre forståelse av instrukser og rutiner
 • Selvstendige og motiverte ansatte
 • Smidigere drift og bedre kundeservice

Mange erfarer at det å arbeide sammen mot et felles mål, bidrar til et godt og stabilt arbeidsmiljø.

Du kan lese mer om ordningen på Kompetanse Norge.

Lyst til å vite mer om hvordan din virksomhet kan benytte disse midlene, ta kontakt med en av våre rådgivere.

Arild Berg
Bedriftsrådgiver
488 95 655
arild.berg@primakonsern.no

Kjersti Kvernrød
Bedriftsrådgiver
976 73 699
kjersti.kvernrod@primakonsern.no

 

Bedriftsinterne kurs

Vi tilbyr også bedriftsinterne kurs innen:

 • Microsoft 365 (For eksempel SharePoint, Teams, One Drive, Word, Excel)
 • LAFT – digitalt eiendomsforvaltningssystem
 • Adferd og kommunikasjon i rollen som leder
 • Kommunikasjon på arbeidsplassen
 • Teamutvikling
 • Kundeservice
 • Sykefraværsoppfølging
 • Førstehjelp
 • Konflikthåndtering
 • Norskkurs for ulike bransjer inkl migranorsk-tester
 • Karriereveiledning – CV, søknad og intervjutrening

 

Ta kontakt for spørsmål eller pristilbud.

Arild Berg
Bedriftsrådgiver
488 95 655
arild.berg@primakonsern.no

Kjersti Kvernrød
Bedriftsrådgiver
976 73 699
kjersti.kvernrod@primakonsern.no

 

Våre kursholdere

Sonia Vangstad
Kursholder
sonia.vangstad@primakonsern.no
468 83 278

Aleksandra Polek
Kursholder
aleksandra.polek@primakonsern.no
468 82 074

Svein Olav Sæthre
kursholder
svein.saethre@primakonsern.no
452 05 518

Anne Witzøe
Fagansvarlig
anne.witzoe@primakonsern.no
906 40 265

 

 

Kontakt oss uten forpliktelser

  Jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger i forbindelse med innsending av skjema. Jeg er kjent med at samtykket kan trekkes tilbake når som helst.
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.