For bedrifter

For private

Å søke jobber kan ta krefter, og det kan ta tid, det er derfor viktig at du bruker ressursene dine riktig, og har en tydelig strategi. Vi vil sammen med deg skape fremdrift, motivasjon og en god strategi for ditt jobbsøk. Grunnlaget for prosessen er individuelle samtaler med din veileder, som vil møte deg med engasjement og spisset kompetanse i forhold til arbeidsmarkedet. Ditt utbytte vil være økt selvinnsikt og refleksjon rundt egne styrker, læringsstrategier og kilder til overskudd og arbeidsglede.

For Bedrifter

For bedrifter i omstilling, hvor nedbemanning er en realitet og medarbeidere har behov for karriereveiledning tilbyr Escala konsulenttjenester. I form av skreddersydde program, stiller Escala erfarne karriereveiledere til disposisjon, hvor hovedmålet er å bistå ansatte over i ny jobb.
Tilbudet inneholder prosesser for hver enkelt ut i fra den enkeltes behov. Ofte ser vi at gjentagende elementer er utarbeidelse av ny cv, skreddersydde søknader, intervjutrening, kompetansekartlegging, digitalt jobbsøk, bruk av nettverk og bemannings- og rekrutteringsbransjen. I tillegg vil det alltid være et fortrinn å få kartlagt sine «soft skills». Du kan mer enn du tror, prosessen vil derfor også inneholde bevisstgjøring av egne styrker, personlige egenskaper og motivasjonsfaktorer.
Vi bruker kartleggingsverktøyet VIP 24 som står for
Verdier – interesser – Preferanser 24 timer.

For Private

For privatpersoner som står overfor et jobbskifte og til ungdom som skal søke sin første jobb og/eller velge en utdannelse tilbyr Escala karriereveiledning. Ved å bruke en profesjonell karriereveileder til å hjelpe deg i å finne frem i et arbeidsmarked i konstant endring vil du øke sjansene dine til å lykkes.
I tilbudet stiller Escala med erfarne karriereveiledere og skreddersydde programmer, hvor målet er at du finner rette jobben eller utdannelsen for deg.
Programmet inneholder prosesser ut i fra den enkeltes behov. Ofte ser vi at gjentagende elementer er utarbeidelse av ny cv, fin spissede søknader, intervjutrening, kompetansekartlegging, digitalt jobbsøk, bruk av nettverk og bemannings- og rekrutteringsbransjen. I tillegg vil det alltid være et fortrinn å få kartlagt sine «soft skills». Du kan mer enn du tror, prosessen vil derfor også inneholde bevisstgjøring av egne styrker, personlige egenskaper og motivasjonsfaktorer, samt bevisstgjøring i hvordan du kommuniserer med markedet både direkte og digitalt.

Vi har tilgang på flere ulike kartleggingsverktøy, og benytter det som passer best for din prosess.

 

Kontakt oss uten forpliktelser

    Jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger i forbindelse med innsending av skjema. Jeg er kjent med at samtykket kan trekkes tilbake når som helst.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

 

Kontaktpersoner:

Kjersti Kvernrød
Bedriftsrådgiver
97673699
kjersti.kvernrod@escala.no

Arild Berg
Bedriftsrådgiver
48895655
arild.berg@escala.no