Arbeidsrettet norsk

Arbeidsrettet norsk er et kurs hvor du får norskopplæring, samtidig som du får språkpraksis i en bedrift. Du får mulighet til å praktisere norsk, lære å skrive cv, søknad og intervjutrening. Du får også opplæring innen grunnleggende dataferdigheter. I løpet av hele den perioden skal vi se på forskjellige yrker slik at du får mulighet til å velge en jobb/praksis som du er interessert i.

I praksisperioden skal du fortsette å jobbe med språkopplæring, og du får da mulighet til å lære arbeidsspråk som er rettet mot det yrket/jobben du valgte.

Målet er å bli bedre i norsk innenfor et spesielt yrke, og få jobb etter at kurset er ferdig.

Kurset varer 22 uker
Modul 1: 8 uker – Undervisning 5 dager i uken.
Modul 2: 6 uker – Kurs i 2 dager og praksis i 3 dager pr. uke.
Modul 3: 8 uker – Praksis 5 dager i uken.

For å få mer informasjon ta kontakt med Åse eller Adrianna.

Åse Stemshaug Adrianna Slyk-Sokol
avdelingsleder Karriereveileder
aase.stemshaug@primakonsern.no adrianna.slyk@primakonsern.no
459 57 947 467 42 151

 

Avklaring

Avklaring er et individuelt tiltak for deg som trenger bistand til å avklare hvordan du kan komme tilbake i jobb, finne ny og egnet jobb, eller øke din stillingsprosent. Tiltaket kan også være aktuelt hvis du er sykemeldt og ønsker å komme tilbake i arbeid.

Målet med avklaring er å kartlegge og vurdere din kompetanse, øke kunnskap om dine muligheter på arbeidsmarkedet eller lage en plan for hvordan du kan komme tilbake til jobben som du har.

Avklaring har som regel en varighet på 4 uker. Ved behov kan det forlenges i ytterligere 4 uker + 4 uker etter en nærmere vurdering.

Tiltaket tilpasses dine muligheter og behov.

For å få mer informasjon ta kontakt med Trude.

Trude Karlsen
avdelingsleder
trude.karlsen@primakonsern.no
915 76 506

 

Digitalt oppfølgingstiltak for arbeidsledige

Digitalt oppfølgingstiltak for arbeidsledige er et heldigitalt kurs hvor du kan oppdatere kunnskap om norsk arbeidsliv, dagens arbeidsmarked, rekrutteringskanaler- og prosesser. Målet er at du skal få verktøy som gjør deg bedre rustet som jobbsøker, og at du skal komme ut i lønnet jobb. Parallelt med gruppebaserte aktiviteter får du individuell veiledning hvor det blir fokus på å kartlegge din kompetanse og muligheter i arbeidsmarkedet.

Kurset varer inntil 8 uker og er individuelt tilpasset dine behov.

For å få mer informasjon ta kontakt med Åse eller Adrianna.

Åse Stemshaug Adrianna Slyk-Sokol
avdelingsleder Karriereveileder
aase.stemshaug@primakonsern.no adrianna.slyk@primakonsern.no
459 57 947 467 42 151

 

 

Jobbsøkerkurs for ungdom

Jobbsøkerkurs er et kurs for deg som er mellom 19 og 30 år, hvor du kan lære om arbeidsliv, dagens arbeidsmarked, rekrutteringskanaler- og prosesser og hvordan du kan skrive CV og jobbsøknad. Du får mulighet til å bli kjent med forskjellige yrker og mer bevist på din kompetanse. Gjennom arbeidstrening bli du bedre kjent med yrkeslivet og arbeidssituasjoner.

Kurset varer i 16 uker. De første 8 ukene deltar du på kurs sammen med andre kursdeltakere, deretter skal du ha 8 uker arbeidspraksis med oppfølging fra din kursveileder.

Vi gjennomfører kurset i Stjørdal og i Trondheim.


For å få mer informasjon ta kontakt med Åse eller Adrianna.

Åse Stemshaug Adrianna Slyk-Sokol
avdelingsleder Karriereveileder
aase.stemshaug@primakonsern.no adrianna.slyk@primakonsern.no
459 57 947 467 42 151

 

Kontaktskjema kurs i regi av NAV

    Jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger i forbindelse med innsending av skjema. Jeg er kjent med at samtykket kan trekkes tilbake når som helst.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.