AMO-kurs: Veien til arbeid

For ledige arbeidssøkere med behov for kvalifisering, motivasjon og avklaring av jobbønsker.

Målgruppe

Ledige arbeidssøkere med behov for kvalifisering, motivasjon og avklaring av jobbønsker. Hovedmålgruppen er langtidsledige, langtidsmottakere av sosialhjelp og personer med særlige behov for bistand i en tidlig fase av arbeidssøkingsprosessen. Søkere må være over 19 år og fremmedspråklige søkere må ha minst 85 poeng på NAV Intros språktest.

 

Faglig innhold

Hovedmålet med kurset er å hjelpe deltakerne med å kvalifisere seg til et yrkesaktivt liv. Dette skal gjøres gjennom opplæring og kartlegging av deltakernes evner og ferdigheter i forhold til blant annet:

 • Personlig utvikling
 • Motivasjon
 • Læring
 • Problemløsing
 • Sosialisering
 • Utholdenhet
 • Fysisk aktivitet
 • EDB
 • Norsk
 • Personlig økonomi
 • Arbeidslivets spilleregler
 • Jobbsøk

Opplæringen skjer gjennom fellesundervisning, men kurset inneholder også individuell veiledning.

Varighet

Kurset går over 20 uker. Det begynner med en teoretisk del på 8 uker som etterfølges av en praksisperiode på 12 uker. Formålet med praksisperioden kan være kvalifisering eller utprøving av arbeidsønsker. Den teoretiske delen har undervisning 5 dager pr. uke, 6 timer pr. dag. I praksisperioden skal deltakerne følge ordinær arbeidstid på praksisstedet.

 

Cecilie Skarsvåg
Leder Escala Karriere
cecilie.skarsvaag@escala.no
970 40 079