Ønsker du å motivere ansatte til å:

 • videreutvikle seg i jobben?
 • bli bedre på selvledelse og prioritere det som er viktig?
 • fokusere på det som motiverer og inspirerer?
 • bryte uhensiktsmessige tanke- og handlingsmønstre?
 • fokusere på eget ansvar for mål og valg?
 • få bedre kontroll på en hektisk jobbhverdag og få balanse mellom jobb og privatliv?
 • fungere bedre sammen i team?

Vi erfarer ofte at både medarbeider og leder trenger hjelp til å se nye løsninger i perioder hvor man opplever endring eller rett og slett lav energi i jobbutførelsen.  Svært ofte finnes relativt enkle løsninger, selv om de ikke er umiddelbart synlige for de involverte.

Noen vanlige fokusområder kan være:

 • Coaching av medarbeideren. Vi hjelper medarbeideren med å reflektere og forstå egen situasjon, snu eventuelle negative tankemønster og utvikle en plan for videre utvikling.
 • Coaching av leder. Vi bistår ledere med å håndtere krevende situasjoner, og få innsikt i fordeler og utfordringer med egen lederstil relatert til den aktuelle medarbeideren. (Se også lederstøtte <lenke>)
 • Utvikling av medarbeideren. Hva er det som eventuelt hindrer noen i å fungere 100 %? Hva er det som har gjort at ting ikke er som før?
 • Kanskje er det behov for ny kompetanse, ferdighetstrening eller tilrettelegging på arbeidsplassen for å fungere optimalt? Dette kan vi avdekke, og bistå til riktige tiltak.