Salg og servicekurs for minoritetsspråklige

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Escala Karriere, NAV og Trondheim kommune

De som deltar må være over 19 år og ha lyst til å jobbe innen salg- og servicenæringene. NAV, INN og EVO finner kandidatene til kurset gjennom en avklaringsprosess før oppstart.

Periode: 180116 – 091216. Det er lagt til 3 uker ferie i kurset.

Som kursdeltaker hos oss vil du:

 • Få kvalifisering til arbeid i salg- og servicebedrifter
 • Opplæring og støtte til å søke jobber
 • Opplæring og oppfølging for å gå inn i arbeidslivet
 • Norskopplæring samtidig som du lærer om norsk arbeidsliv og salg og servicefaget
 • Forbedre norskkunnskaper. Avsluttende prøve i norsk etter kurset
 • Få hjelp til å finne arbeidsgivere som har behov for flere arbeidstakere, og hjelp til å lære om det å jobbe i Norge

Kurset gjennomføres i EVO sine lokaler på Granskogen, og på arbeidsplassen til den enkelte. Du vil få 3 dager med språkopplæring pr uke gjennom hele kurset fra EVO. Og du vil få 2 dager med opplæring i salg og service fra Escala Karriere.

Kurset gjennomføres på norsk, men må tilpasses målgruppas språknivå.

Mer om kursinnhold

Faglig innhold:

 • Salg/service, inkludert:
  • Kommunikasjon
  • Kundebehandling
  • Sikkerhet
  • Enkelt kontorarbeid
  • Markedsføring/profilering
  • Bransjekunnskap
 • Bedriftsbesøk og/eller hospitering på ulike butikker og service-bedrifter for å finne aktuell bransje
 • Basisferdigheter: IKT, lese-, skrive- og regnekunnskaper
 • Personlig økonomi
 • Arbeidslivets spilleregler
 • Kultur: For eksempel likheter, forskjeller, bedriftskultur, arbeidsmiljø, religion på arbeidsplassen, kleskoder, samtaleemner, permisjon, fravær og likestilling
 • Kosthold og ernæring, livsstilsykdommer, helse og jobb, hygiene og fysisk aktivitet
 • Jobbsøking

Disse emnene skal være tema gjennom hele kurset og videreføres/videreutvikles i praksisdelen. Deltakerne skal få en innføring i emnene. Det er viktig at denne tilpasses gruppas behov og språknivå.

Andre emner kan tas inn i mindre omfang, forutsatt at det kan begrunnes at dette vil medføre en styrking av kurset.

 

Cecilie Skarsvåg
Leder Escala Karriere
cecilie.skarsvaag@escala.no
970 40 079