Vi finner veien videre i nedbemanning- og oppsigelsessaker

Strategiske hensyn, ytre påvirkning eller indre forhold kan tilsi at bedriften må nedbemanne, si opp noen eller gjennomføre større endringer med konsekvenser for medarbeidere. Da må prosessen gjennomføres ryddig, korrekt og menneskelig.

  • Hvilke lover og regler gjelder?
  • Hvilken dokumentasjon må fremlegges ved nedbemanning/oppsigelse?
  • Hvordan håndterer du den menneskelige siden?
  • Hvordan snu en negativ situasjon til å bli positiv på sikt?
  • Hvordan kan medarbeideren komme seg videre i sin karriere?
  • Hvordan bevare/videreutvikle bedriftskulturen i etterkant av større endringer?

Escala samarbeider med advokater og kan også tilby juridisk rådgiving