Trenger dere en støttespiller?

Næringslivet i Midt-Norge gjennomgår en omstrukturering og betydelige endringer. Dette stiller store krav til ledelse, medarbeiderkompetanse og endringsvillighet.

Vi er din støttespiller og kan levere ulike tjenester i en omstillingsprosess.

  • Diskusjonspartner til ledelse og HR for å skreddersy en god omstillingsprosesser, både med tanke på regelverk og endring i oppgaver/miljø
  • Karriereveiledning for medarbeidere som blir nødt til å skifte retning
  • Sykefraværsoppfølging/tilrettelegging, enten i enkeltsaker eller vi kan lage gode interne rutiner for sykefraværsoppfølging i din bedrift
  • Selvledelse i en endringsprosess
  • Arbeidsmiljøundersøkelse

Vil du vite mer om vårt tilbud til bedrifter i endring?

Ta kontakt med:

Gunvor Østgaard
bedriftsrådgiver
459 55 792
gunvor.ostgaard@escala.no