Escala henter ut potensialet i mennesker på jobb
Endringer i arbeidslivet kan ha store menneskelige og økonomiske konsekvenser. Escala gjør det enklere å håndtere sykefravær, nedbemanning og andre krevende omstillinger.

Vi avklarer situasjonen, skaper felles forståelse og finner gode løsninger – løsninger mange ofte ikke kjenner til eller trodde var mulig. Slik snur Escala noe som i utgangspunktet oppleves negativt til å bli positivt for alle parter.

Escala er en del av Prima
Escala er en del av Prima AS. Vår årelange erfaring og solide nettverk er garantist for Escala sitt faglige tilbud. Våre rådgivere har bred erfaring fra næringslivet, mange som ledere.

Vi er godt kjent med hvilke krav som stilles til kvalifisering av arbeidssøkere. Vi er også godkjent lærebedrift i flere fag, blant annet kontor og administrasjon, logistikk og kokkefaget.

Vi har stor kjennskap til arbeidsmarkedet og trøndersk næringsliv gjennom samarbeid med mange bedrifter i ulike nettverk.

Vi er til for virksomheter og mennesker i et arbeidsliv i endring
Vi har tre perspektiver på vår virksomhet:

  • Samfunnsperspektivet: Befolkningsutviklingen tilsier at færre mennesker må gjøre flere arbeidsoppgaver i tiden som kommer. Vi bidrar til at den arbeidskapasiteten som faktisk finnes, mobiliseres og kommer samfunnet til gode. Siden flere mennesker står i verdiskapende arbeid bidrar vi også til å  redusere offentlige kostnader.
  • Næringslivsperspektivet: Vi bidrar til at offentlig og privat næringsliv kan skape større verdier. Vi gjør næringslivet i stand til å få, utvikle og ivareta menneskelige ressurser.
  • Menneskeperspektivet: Enkeltmennesker skal få tatt ut sitt potensiale i arbeidslivet, uansett utgangspunkt. Vi tilfører arbeidsglede, mestring, kompetanse og handlekraft.

Visjon:
Gir muligheter!

Hovedmål:
Å styrke den enkeltes muligheter i arbeidslivet.
Å mobilisere og utvikle virksomheters menneskelige ressurser.

Verdier:
Respekt. Arbeidsglede. Kompetanse. Utvikling.