Ledere trenger også sparringspartnere og noen til å utfordre seg

Trenger du en sparringspartner for å:

 • bli en bedre leder?
 • få prioritert og gjennomført ting?
 • kunne sette grenser og prioritere bedre?
 • bli bedre på kommunikasjon?
 • håndtere uenighet og konflikter på arbeidsplassen?
 • finne det som motiverer og inspirerer medarbeiderne?
 • være en trygg leder under omstilling?
 • håndtere eget stress?
 • balansere bedre mellom jobb og privatliv?

Særlig i omstillingsfaser kan ledelse bli en ensom øvelse.
Våre rådgivere har selv ledererfaring og kan fungere som sparringspartner i situasjoner der det ikke er naturlig å bruke interne krefter. Vi gjennomfører også coaching for ledere som ønsker å utvikle seg i sin rolle, og bli mer bevisst sin lederstil, sine styrker og utviklingsområder.

Vi har erfaring fra å bistå ledere i:

 • omstilling
 • nedbemanning
 • personaloppfølging, medarbeidersamtaler
 • å skape motivasjon til endring
 • sykefravær, tilrettelegging, rettigheter/plikter, den vanskelige samtalen
 • ulike HR-oppgaver / Rekruttering
 • konflikthåndtering
 • HMS / utarbeide sikkerhetsrutiner

Hos oss kan du få lederstøtte, ledercoaching eller rett og slett leie inn en HR-sjef på timebasis, ta kontakt for mer informasjon.