Et kurs om hvordan å håndtere konflikter i arbeidslivet

Kurset har som mål å gi forståelse for konflikter i arbeidslivet med tilhørende rammebetingelser.
Kurset skal gi grunnleggende forståelse for konflikter på både et relasjonelt og arbeidsrettslig nivå, og gi grunnlag for å kunne håndtere oppståtte situasjoner på en korrekt måte.
Vi tar også for oss juridisk korrekt håndtering av saker der det foreligger påstander om mobbing og trakassering.

Kursinnhold

  • Definisjoner av konflikt – avgrensning av begrepet
  • Konfliktkilder i arbeidslivet
  • Konfliktmekanismer og -utvikling
  • Gjennomføring av megling
  • Verktøy for meglingen
  • Påstand om mobbing, trakassering eller annen
    utilbørlig opptredenPris for kurset er kr 990,-
    Enkel lunsj inkludert.

Foreleserne har formell bakgrunn som konfliktmeglere og har lang erfaring fra håndtering av vanskelige arbeidsmiljøsaker, og er autoriserte for å foreta Faktaundersøkelser.

Kurset er et samarbeid mellom Godt Arbeidsmiljø AS og Escala