Jobbsøkerkurs for minoritetsspråklige

Du vil få kunnskap om norsk arbeidsliv slik at du kan søke arbeid eller beholde arbeidet

Du vil få kunnskap om norsk arbeidsliv slik at du kan søke arbeid, beholde arbeidet og kjenne til hvorledes et arbeidsforhold avsluttes. Du blir kjent med skrevne og uskrevne lover og regler i arbeidslivet. Og du blir kjent med arbeidsgivers og markedets krav til utdanning, erfaring og personlig egnethet i aktuelle yrker.

Varighet

8 uker teori og 8 uker arbeidspraksis med oppfølging fra kursinstruktør.

Kurssted er; Escala Karriere, Beddingen 8, 5. etg.

Kursinnhold

Kurset skal gi deg som arbeidssøker et godt grunnlag for deltakelse i norsk arbeidsliv.

  • utforming av egen CV og en enkel, men formålstjenlig søknad
  • søke aktuelle stillinger
  • personlige egenskaper i forhold til ulike stillinger
  • bruk av nettverk
  • stå i jobb
  • avslutning av arbeidsforhold
  • arbeidslivets skrevne og uskrevne regler
  • kulturforskjeller
  • samarbeid, selvstendig arbeid, evne til å ta initiativ vektlegges
  • besøk i ulike bransjer og bedrifter

Undervisningen er variert hvor både selvstendig arbeid og samarbeid, teori og mer praktiske oppgaver avløser hverandre.

Vi skal sammen med deg finne relevant praksisplass, hvor du og arbeidsgiver får oppfølging fra kursinstruktør i praksisperioden. Målet er at du skal komme deg i jobb etter kurset.

 

Cecilie Skarsvåg
Leder Escala Karriere
cecilie.skarsvaag@escala.no
970 40 079