Endringer skal være lønnsomme og positive

Teknologisk utvikling, bransjeglidning og en stadig tøffere konkurranse stiller høye krav til endringsdyktighet, både for ledere og medarbeidere.

Nødvendig endrings- og omstillingsarbeid kan ha store menneskelige og økonomiske konsekvenser.

Escala bistår næringslivet på ulike måter slik at nødvendig utviklingsarbeid balanserer godt mellom økonomiske krav, strategiske mål og menneskelige hensyn.

Les mer om:
Oppfølging av sykmeldte
Omstilling/nedbemanning
Lederstøtte
Utvikling/oppfølging av medarbeidere
Bemanning
Kurs: Folkeskikk og uskikk på jobben
Kurs: Konfliktkunnskap i arbeidslivet
Endringsledelse – Metachange