Skal du investere i ett kurs som garantert bedrer arbeidsmiljøet – da er dette kurset!

– Et kurs i ansvarlig kommunikasjon

Hvordan etablere en god bedriftskultur og forebygge
konflikter på arbeidsplassen?

KURSETS MÅL

 • Bevisstgjøre på kommunikasjonens betydning for et godt arbeidsmiljø.
 • Utvikle kommunikasjonsmønster hvor baksnakking og sladder er uakseptabel oppførsel.
 • Utvikle kommunikasjonsmønster som forebygger konflikter og fremmer trygghet, trivsel, helse og nærvær.
 • Bidra til selvutvikling gjennom egen språkbruk.

UENIGHET OG KONFLIKT

 • Uenighet er normen i arbeidslivet  …  og samtidig den største kilden til konflikt.
 • Det er ikke et mål at alle skal være enige i alt.
 • Det er ikke uenigheten som lager konfliktene  –  men måten man er uenig på.
 • Konflikt når både du og jeg vil bestemme.
 • Når beslutningen er tatt har ansatte en lojalitets- og resignasjonsplikt.

GJENNOMFØRING

 • Vi presenterer 11 regler for konstruktiv kommunikasjon som gjennomgås en for en.
 • Reglene stimulerer til oppriktighet, ivaretar integritet og forebygger råkjør mot enkeltpersoner.
 • Arbeidsmåten er en blanding av innledning, samtale deltakerne imellom og øvelser.

Pris for kurset er kr 1500,-
Lunsj inkludert.

Kurset er et samarbeid mellom Godt Arbeidsmiljø AS og Escala