Vi henter ut potensialet i mennesker på jobb

I Escala har vi bred og variert kompetanse og erfaringer innenfor HR, lederstøtte, teambygging, rådgivning i sykefravær, omstilling og nedbemanning.

Skreddersydde HR-løsninger etter bedriftens behov og utfordringer. Vi analyserer utfordringer, syr sammen gode løsninger, igangsetter forbedringer, evaluerer prosesser og følger opp.

Les mer om:
Escala
Våre ansatte
Våre avdelinger