Vi kan bistå deg med selve rekrutteringsprosessen.
Våre bedriftsrådgivere har  kompetanse i å gjennomføre selve rekrutteringsprosessen for deg. Vi kan sørge for utlysning, mottakelse og koordinere søkere, gjennomføre intervju og referansesjekk.

Vi har kanskje den arbeidskraften og kompetansen du mangler?
Escala hjelper hvert år over 500 mennesker videre i sin karriere. Dette er motiverte mennesker med stor bevissthet om egne ressurser og ferdigheter.

Escala Karriere kan i noen tilfeller bistå med verktøy for oppfølging og i en periode hel- eller delvis dekking av lønnskostnader.

Våre kandidater får gode tilbakemeldinger fra arbeidsgivere og ofte tilbud om fast jobb.

Dersom kandidaten mot formodning ikke oppfyller forventningene vil Escala ta ansvar for situasjonen slik at både oppdragsgiver og kandidat blir ivaretatt.