Rekruttering

Midlertidig leie av kompetent personell kan være den mest hensiktsmessige løsningen for å dekke ditt behov for arbeidskraft. Leie er fordelaktig i perioder med høy aktivitet, tidsbegrensede prosjekter, ved sykdom og permisjoner. Vi har også lang erfaring med rekruttering til faste stillinger, du kan bruke oss i hele prosessen fra A-Å, eller du kan velge å bruke oss til deler av prosessen som for eksempel testing, search, intervju eller referansesjekk.

Ta kontakt med:

Kjersti Kvernrød
bedriftsrådgiver
976 73 699
kjersti.kvernrod@escala.no